База знања

Битне особине доброг беседника

За реторику је важно да сагледа особине беседника које утичу на слушаоце, тј. елементе на основу којих публика стиче утисак о говорнику. То су: изглед, углед, интелигенција, личност (темперамент и карактер), образовање, глас, увежбаност, кондиција, мотивисаност и сугестивност. 

Иди на врх