Литература

  • Миомир З. Милинковић – Реторика, Учитељски факултет, Ужице, 2004.
  • Обрад Станојевић, Сима Аврамовић – Основи реторике и беседништва за IV разред правне и биротехничке школе, Завод за уџбенике, 2014.
  • Слободан Роксандић – Проговори да видим ко си, Удружење „Изражајност“, Нови Сад, 2020.
  • Милан Шипка – Култура говора, Прометеј, Нови Сад, 2008.
  • Вук Милатовић – Усмено и писмено изражавање, Рачунарски факултет, Београд, ЦЕТ, Београд, 2007: поглавља „Реторика и беседништво“ и „Реторичке врсте јавног говорења“.
  • Сима Аврамовић – Rhetorike techne. Вештина беседништва и јавни наступ, Службени гласник, Београд, Правни факултет, Београд, 2008.
  • Миомир З. Милинковић – Реторика са изабраним беседама, Легенда, Чачак, 2005.

НАПОМЕНА: Наведени списак јесте предлог приручника који су корисни за усавршавање реторичких знања и беседничке вештине уопште. Ово није званична литература коју прописују организатори Такмичења.

Иди на врх